seks

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SEKS m.

  • 1. Tërësia e tipareve natyrore, që dallojnë mashkullin nga femra dhe që i përcaktojnë secilit rolin e veçantë në riprodhimin e llojit; gjini. Seksi mashkull (femër). Seksi dhe mosha. Pa dallim seksi. Për të dyja sekset. Veçoritë e seksit.
  • 2. Tërësia e meshkujve ose e femrave, që dallohen vetëm nga gjinia. Seksi i fortë burrat, sipas paragjykimeve mbi dallimin e meshkujve nga femrat. Seksi i dobët (i bukur, delikat) edhe iron. gratë, sipas paragjykimeve mbi dallimin e meshkujve nga femrat. Seksi mashkullor burrat. Seksi femëror gratë.
  • 3. Epshi seksual.