start

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

START m.

  • 1. sport. Vija ku rreshtohen sportistët dhe prej nga nisen për të filluar një garë; vendnisje, nisje; kund. Vendmbërritje, mbërritje. Vija e bardhë e startit. Rreshtimi i çiklistëve (i vrapuesve) në start.
  • 2. sport. Shenja që jepet, zakonisht me një të shtënë arme ose me një lëvizje të dorës, për fillimin e një gare sportive. U dha starti i nisjes së stafetës.
  • 3. sport. Nisje a fillim i një gare sportive. Start i mbarë. Janë gati për start.
  • 4. av. Vendi ku qëndron gati për nisje dhe ku fillon ngritjen një mjet fluturues; çasti kur niset një mjet fluturues. Aeroplanët prisnin në start. U dha sinjali i startit.
  • 5. fig. libr. Nisje e një pune, fillim i diçkaje me rëndësi. Si start i punës sonë. Start drejt betejash të reja.