fjalor

Nga Wiktionary

Shqip[redaktoni]

Emër[redaktoni]

fjalor m.sh. -

  1. Libër me fjalët e një gjuhe ose me termat e një fushe të caktuar të shkencës, të teknikës etj., të cilat renditen zakonisht sipas alfabetit dhe shpjegohen ose përkthehen në një gjuhë tjetër a në disa gjuhë. Fjalor shpjegues (normativ, terminologjik, etimologjik, historik, enciklopedik). Fjalori drejtshkrimor. Fjalor alfabetik (tematik). Fjalor dygjuhësh ( shumëgjuhësh). Fjalor i madh (i mesëm, i vogël). Fjalor xhepi. Fjalori i filozofisë (i ekonomisë, i fizikës, i botanikës, i mjekësisë). Fjalori i sinonimeve (i frazeologjisë). Parimet e fjalorit. Ndërtimi i fjalorit.
  2. vet. nj. Tërësia e fjalëve që përdoret në një gjuhë ose që përdor dikush; leksik. Fjalor i pasur (i varfër). Njohja e fjalorit. Pasuroj fjalorin.[1]

Pershendetje te nderiar

Shqiptimi[redaktoni]

Në gjuhët tjera[redaktoni]


Referencat[redaktoni]

  1. Fjalori elektronik shpjegues FESH 1.0

Këshillë: Menaxhmenti të ndërmarrë veprime konkrete për zvoglimin e obligimeve të papaguara duke menaxhuar shpenzimin e buxhetit për vitin aktual sipas planifikimit dhe me mundësi të kursimit në disa linja.