Jump to content

Wiktionary:Tutorial (Përmbyllja dhe informata shtesë)

Nga Wiktionary
Faqja kryesore   Redaktimi   Formatimi   Lidhjet tek WikiFjalori   Lidhje të ngjashme   Lidhje të jashtme   Faqet e diskutimit   Mbajeni mend   Regjistrimi   Hapësira e përdoruesit   Përmbyllja   Livadhi    

Tani ju dini gjërat më të rëndësishme që nevojten për të koontribuar këtu. Ndonjë koment apo reagim lidhur me Tutorial-in? Nëse ndiheni se diçka nuk është sqaruar mirë, apo dëshironi të dini diçka që nuk është përmendur këtu? Mund të na njoftoni tek faqja e diskutimit të kësaj faqe. Ju gjithashtu mund të prezantoni vetëveten tek Përdoruesit e WikiFjalorit.

Natyrisht se ju gjithmonë mund të mësoni më shumë. Kemi provuar që këtë Tutorial ta bëjmë të shkurtër kështu që ju të mund të filloni të redaktoni sa më lehtë që është e mundur, por kjo edhe nënkupton se ka shumë tema që nuk i kemi mbuluar. Lidhjet poshtë jane faqe që mund të jenë të përdorshme derisa ju vazhdoni të punon tek wiki.

Nëse poshtë shihni diçka që ju intereson, apo e dini se do të jetë e ngjashme me punën tuaj këtu, lexoi ato apo vëndos një shenjë tek to dhe ktheu prap e lexoi.

Këshilla dhe informata të përgjithëshme

Stili dhe adresimi i teknikave

Komuniteti dhe adresimi i rregullave

Udhëzuesi

Adresimi teknik

Ndihmë tek WikiMedia lidhur me softuerët që përdoren tek WikiFjalori.