Jump to content

Wiktionary:Tutorial (Hapësira e përdoruesit)

Nga Wiktionary
Faqja kryesore   Redaktimi   Formatimi   Lidhjet tek WikiFjalori   Lidhje të ngjashme   Lidhje të jashtme   Faqet e diskutimit   Mbajeni mend   Regjistrimi   Hapësira e përdoruesit   Përmbyllja   Livadhi    

Përveç artikujve dhe faqeve të diskutimit të tyre, ka dhe disa kategori të tjera si faqe prapa skene që u ndihmonë përdoruesve të WikiFjalorit të komunikojnë me njëri tjetrin, dhe të paraqesin një varg rolesh të tjera në ndërtimin e WikiFjalorit.

Faqet e përdoruesit dhe faqet e diskutimit

Nëse dëshironi të ndani informata për vetën tuaj, vendi për ta bërë këtë është faqja juaja e përdoruesit. Ju mund të hyni tek faqja e përdoruesit vetëm atëherë kur jeni i/e kyqur.

Nëse përdoruesit e tjerë dëshirojnë të komunikojnë me je, ata mund të lënë mesazhe tek ‚Faqja e juaja e diskutimit.

Disa hapësira të tjera

Këtyre hapësirave të ndryshme zakonisht u referohemi me emrin ''hapësira e përdoruesit''. Këto përmbajnë Projekt hapësira e përdoruesit (gjithashtu e quajtur Hapësira e përdoruesit të WikiFjalorit) që japin informata lidhur me WikiFjalorin dhe përdorimin e tij, dhe WikiMedia hapësira e përdoruesit e cila përmban tekste si lidhje dhe mesazhe. Të gjitha faqet në këto hapësira gjithashtu kanë faqe diskutimi.

Përmbajtja e shkruar në faqen e WikiMedias do të shfaqet në artikujt që përmbajnë shënime të përgjigjeve. Për shembull, përmbajtja e shkruar tek Stampa Kthjellim do të shfaqet kudo nëpër artikuj që përmbajnë vulën {{Kthjellim}}.

Për më shumë shikoni, Wiktionary:Hapësira e përdoruesit

Vazhdoni me tutorialin.