Jump to content

Wiktionary:Rregullat

Nga Wiktionary

Tani për tani, nuk ka shumë rregulla tek Wiktionary Shqiptare janë vetëm këto Wiktionary:Vini Re!. Si plotësim i tyre mund të ndiqen rregullat tek Wiktionary Angleze deri sa të formulojmë rregullat tona: shiko edhe këtu.

  • Mundohu të përdorësh gjuhë me ton neutral
  • Ruaj të drejtat e autorit (Copyrights)
  • Respekto redaktorët e tjerë
  • Mundohu të shkruash artikuj me përmbajtje enciklopedike
  • Mundohu të ndihmosh dhe respektosh rregullat të dalura nga marrëveshjet në kuvend që jan përmbledhur e shkurt në artikullin:Vini Re!

Vazhdimi i mosndjekjes së rregullave mund të rezultojë në bllokim nga redaktimi.