Wiktionary:Si redaktohet një faqe

Nga Wiktionary
Ndihmë
Kërkimi
Të drejta autori
Pasqyra
Redaktimi
Artikulli
Livadhi
Fillestarëve
Antarëve
Kategorive
redaktoni kutinë

Në gjuhë të tjera

I nderuar anëtar/e nëse dëshironi të redaktoni edhe të shtoni edhe në gjuhë të tjera, ju lutem përdoreni këte shabllon.Në gjuhë të tjera

Përkthimi ne shabllon vendoset kështu:: shembull ti e ke {{en}} që nënkupton gjuhë angleze ose {{de}} për gjuhë gjermane. Kurse fjala që do ta vendosësh duhet kështu: [[:en:shembull|shembull]] dhe kjo komplet duket kështu : {{en}} [[:en:shembull|shembull]] ose per gjuhen gjermane: [[:de:shembull|shembull]] edhe kjo do të duket kështu: {{de}} [[:de:shembull|shembull]]

Shembulli në përdorim: example :

Shembull: {{en}} - [[:en:example|example]]

Shumbull: {{de}} - [[:en: Beispiel|Beispiel]]


Kurse, në praktik duket kështu:

Referencat

Nëse redaktoni edhe duhet të vendoseni referim atëherë përdoreni këte.

Teksti qe e vendon <ref>teksti i referencës vije këtu ne mes </ref>

== Referencat ==

<div class="references-small">

<references/>

</div>

Kategorizimi

Nëse dëshironi ta kategorizoni redaktimin tuaj, p.sh:

Për redaktimet që fillojnë me germen ‘k’ [[Kategori:Me k]]

Për redaktime që janë kafshë [[Kategori:Kafshë]]

Për redaktime që janë emra [[Kategori:Emra]]

Për redaktime që janë shtete [[Kategori:Shtete]]


Vendosja e fotografive

Bibloteka

Nëse redaktimit tuaj dëshironi ti bashkëngjitni fotografi:

[[Figura:Emri i fotografisë.PNG|thumb|200px|Emri që ju i veni fotos]]

Sqarim:

Figura: Emri i fotografisë...mund të jet në PNG.JPG. GIF etj.

Thumb: Paraqitja e fotografisë

200px ose 150 px: Madhësia p.sh. madhësia e fotografisë këtu është 200px.

Dhe ne fund mund të vendosni emrin e dëshiruar për fotografin.


Fotografit mund ti gjeni tek Wikimedia Commons. Nese tek Commons kërkoni për Prishtina do të gjeni fotgrafi nga Prishtina. P.sh. do të gjeni këtë foto [[Image:Bibloteka Kombëtare e Kosovës.jpg|thumb|200px|Biblioteka]]. Kjo foto do të paraqitet këtu në faqe sa për ilustrim.

Përdorimi i shkurtesave

Shkurtesa shkruhen me shkronja të mëdha si p.sh: SHBA, UÇK etj. Gjithashtu emrat e përveçëm, emrat e shteteve dhe emrat gjeografik shkruhen me shkronjë të madhe, si p.sh: Alpet, Arkansasi, Algjeria etj.

Formimi i lidhjeve

Nëse dëshironi të formoni lidhje brenda një artikulli përderisa jeni duke e redaktuar atëherë duhet te futni ne kllapa po atë fjalë, si p.sh: në shkruajmë 'abetare' pa kllapa atëherë do të duket ashtu si e kemi shkruar, por nëse e shkruajmë [[abetare]] atëherë do të duket kështu abetare. Edhe ju sapo keni bërë një lidhje, kështu që nëse klikoni tek abetare atëherë do të gjeni kuptimin e fjalës abetare.

Duhet gjithashtu të përdorni fjalën në të pashquarën apo rrënjën e fjalës si p.sh. [[kllapë|kllapa]] . Do të duket kështu kllapa. Ose [[Algjeria|Algjerisë]] Do të duket kështu Algjerisë

Gjatë redaktimit do të hasni në dy lloje të lidhjeve: me ngjyrë të kaltër dhe me ngjyrë të kuqe. Lidhja me ngjyrë të kaltër është lidhje e redaktuar (d.m.th dikush ka redaktuar tek ai artikull tashmë), kurse lidhja me ngjyrë të kuqe është lidhje e paredaktuar (e paprekur).

Vë re

 1. Nëse dëshironi të filloni një kryetitull vendos ==Kryetitull==
 2. Nëse dëshironi të filloni një titull vendos ===Titull===
 3. Nëse dëshironi të filloni një nëntitull vendos ====Nëntitull====
 4. Nëse dëshironi ta bëni shkrimin tekst i trashë atëhere duhet kështu '''tekst i trashë'''
 5. Nëse dëshironi ta bëni shkrimin tekst edhe më i trashë atëherë duhet kështu '''''tekst edhe më i trashë'''''
 6. Nëse dëshironi ta bëni shkrimin tekst i pjerrët atëherë duhet kështu '''tekst i pjerrët'''
 7. Nëse dëshironi ta largoni pak rreshtin vendos në fillim :
 8. Nëse dëshironi ti numëroni rreshtat vendos në fillim #
 9. Nëse dëshironi që i tërë rreshti të bëhet i zi vendos në fillim ;
 10. Nëse dëshironi ta tregoni formulën pa u ekzekutuar vendo <nowiki>Shembull</nowiki>
 11. Nëse dëshironi të bëni listë vendos ylli *
 • * Shembull për listë
  • * * Shembull dy yje për rreshtin e dytë
   • * * * Shembull tre yje për rreshtin e tretë

12. Nëse dëshironi që teksti të futet në katror largoj pak nga skaji, shemull:


test vetem

Kujdes!

 • Kur redaktoni një artikull, ju lutem shtypeni pullën Trego parapamjen për ta parë tekstin që keni shkruar dhe për të vërejtur nëse keni nevojë të përmirësoni diçka. Pasi që jeni i/e sigurt se redaktimi juaj është gati për tu ruajtur atëhere shtypni pullën Kryej ndryshimet. Nëse jeni duke bëre vetëm ndonjë përmirësim në një faqe tashmë të redaktuar më parë atëherë shënoje me V tek Ky është një redaktim i vogël.

Shiko edhe


Ky artikull është një faqe cung. Mund të ndihmosh WikiFjalorin duke e rregulluar.