Jump to content

Wiktionary:Kërko

Nga Wiktionary
Ndihmë
Kërkimi
Të drejta autori
Pasqyra
Redaktimi
Artikulli
Livadhi
Fillestarëve
Antarëve
Kategorive
redaktoni kutinë

Për të gjurmuar një artikull zakonisht përdoret kutia e cila gjendet në rubrikën e majtë të dritares së hapur. Aty gjendet një fushë e pranimit dhe dy butona të mbishkruara me komandat Shko dhe Kërko. Në Fushën e pranimit shkruhet emri i artikullit (fjala që duhet gjurmuar). Gjatë shkrimit të fjalës duhet pasur parasysh se krahasimi i saj me regjistrin është i përpiktë shkronjë për shkronjë dhe për këtë duhet shkruar shkronjat e gjuhës shqipe. Pranimi i fjalës bëhet duke shtypur butonin Shko ose Kërko varësisht se gjurmoni një kategori apo një artikull.

Nëse fjala që keni shkruar në fushën e pranimit nuk përputhet me ndonjë fjalë të regjistruar në amzën e projekti do të merrni një listë të fjalëve të përafërta.

Për gjurmimin e artikujve me tituj të përbërë nga disa fjalë mund të veprohet në të njëjtën mënyrë. Për këtë mund të përdorni edhe faqen Fjalori sipas shkronjës