Wiktionary:Kërko

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search
Ndihmë
Kërkimi
Të drejta autori
Pasqyra
Redaktimi
Artikulli
Livadhi
Fillestarëve
Antarëve
Kategorive
redaktoni kutinë

Për të gjurmuar një artikull zakonisht përdoret kutia e cila gjendet në rubrikën e majtë të dritares së hapur. Aty gjendet një fushë e pranimit dhe dy butona të mbishkruara me komandat Shko dhe Kërko. Në Fushën e pranimit shkruhet emri i artikullit (fjala që duhet gjurmuar). Gjatë shkrimit të fjalës duhet pasur parasysh se krahasimi i saj me regjistrin është i përpiktë shkronjë për shkronjë dhe për këtë duhet shkruar shkronjat e gjuhës shqipe. Pranimi i fjalës bëhet duke shtypur butonin Shko ose Kërko varësisht se gjurmoni një kategori apo një artikull.

Nëse fjala që keni shkruar në fushën e pranimit nuk përputhet me ndonjë fjalë të regjistruar në amzën e projekti do të merrni një listë të fjalëve të përafërta.

Për gjurmimin e artikujve me tituj të përbërë nga disa fjalë mund të veprohet në të njëjtën mënyrë. Për këtë mund të përdorni edhe faqen Fjalori sipas shkronjës