Jump to content

gj

Nga Wiktionary

GJ.

  • 1. Një nga bashkëtingëlloret e gjuhës shqipe dhe shkronja e njëmbëdhjetë e alfabetit të saj, që shënon këtë bashkëtingëllore. Bashkëtingëllorja gj. Tingulli gj. Shkronja gj.
  • 2. si em. f. Bashkëtingëllorja dhe shkronja gj. Gj-ja e madhe (e vogël). Gj-ja e shtypit (e dorës). Gj-ja nistore.
Alfabeti : A | B | C | Ç | D | DH | E | Ë | F | G | GJ | H | I | J | K | L | LL | M | N | NJ | O | P | Q | R |RR | S | SH | T | TH | U | V | X | XH | Y | Z | ZH -