Grupime përdoruesish me privilegje

Jump to navigation Jump to search

Më poshtë jepet grupimi i përdoruesve sipas privilegjeve që ju janë dhënë në këtë wiki. Më shumë informacion rreth privilegjeve në veçanti mund të gjendet këtu.

Legjenda:

 • E drejtë e dhënë
 • E drejtë e revokuar
GrupiPrivilegjet
(të gjitha)
(*)
 • Bashkoni llogarit (centralauth-merge)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
 • Hap faqe (që nuk janë faqe diskutimi) (createpage)
 • Hap faqe diskutimi (createtalk)
 • Hap llogari të re (createaccount)
 • Lexo faqet (read)
 • Ndrysho të dhënat tuaja private (p.sh. adresa e email-it, emri i vërtetë) (editmyprivateinfo)
 • Përdorim i API-t për shkrimie (writeapi)
 • Redakto faqet (edit)
 • Redakto parapëlqimet e tua (editmyoptions)
 • Shfaq listën time mbikqyrëse (viewmywatchlist)
 • Shiko log abuzimin (abusefilter-log)
 • Shiko të dhënat tuaja private (p.sh. adresa e email-it, emri i vërtetë) (viewmyprivateinfo)
 • Të përpunojë listën tuaj të vëzhgimeve (kini parasysh se disa veprime prapë do të shtojnë faqe, edhe pa zotëruar këtë të drejtë) (editmywatchlist)
 • Use the VIPS scaling test interface Special:VipsTest (vipsscaler-test)
 • abuzim filtra Modifiko (abusefilter-view)
Krijuesit e llogarive
(accountcreator)
(lista e anëtarëve)
 • Mos u prek nga kufizimet e vlerësimit (noratelimit)
Përdorues të vërtetuar automatikisht
(autoconfirmed)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Kryen veprime CAPTCHA-triggering pa pasur nevojë të shkojë nëpërmjet CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Lëviz faqet (move)
 • Redakto faqet e mbrojtura, si "Lejo vetëm përdoruesit e vet-konfirmuar" (editsemiprotected)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • Save books as community page (collectionsaveascommunitypage)
 • Save books as user page (collectionsaveasuserpage)
 • Shiko log detajuar abuzimet (abusefilter-log-detail)
 • Të mos afektohesh nga limitimet e bazuara në IP (autoconfirmed)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
Robotë
(bot)
(lista e anëtarëve)
 • A e vet redaktimet e shënuar automatikisht patrulluar (autopatrol)
 • Kryen veprime CAPTCHA-triggering pa pasur nevojë të shkojë nëpërmjet CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Mos krijo zhvendosje nga emri i vjetër kur lëvizë një faqe (suppressredirect)
 • Mos u prek nga kufizimet e vlerësimit (noratelimit)
 • Nuk kanë redaktimet e vogla për faqet e diskutimit të shkaktuar mesazhe të reja e shpejtë (nominornewtalk)
 • Përdorim i API-t për shkrimie (writeapi)
 • Redakto faqet e mbrojtura, si "Lejo vetëm përdoruesit e vet-konfirmuar" (editsemiprotected)
 • Trajtohu si një proces automatik (bot)
 • Të mos afektohesh nga limitimet e bazuara në IP (autoconfirmed)
 • Vendosni kufijtë më të lartë në pyetjet API (apihighlimits)
Burokrat
(bureaucrat)
(lista e anëtarëve)
Check users
(checkuser)
(lista e anëtarëve)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Check users' IP addresses and other information (checkuser)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Shiko të dhënave private në log abuzimin (abusefilter-privatedetails)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • View the checkuser log (checkuser-log)
Përdoruesit e vërtetuar
(confirmed)
(lista e anëtarëve)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Kryen veprime CAPTCHA-triggering pa pasur nevojë të shkojë nëpërmjet CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Lëviz faqet (move)
 • Redakto faqet e mbrojtura, si "Lejo vetëm përdoruesit e vet-konfirmuar" (editsemiprotected)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • Save books as community page (collectionsaveascommunitypage)
 • Save books as user page (collectionsaveasuserpage)
 • Shiko log detajuar abuzimet (abusefilter-log-detail)
 • Të mos afektohesh nga limitimet e bazuara në IP (autoconfirmed)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
Importuesit
(import)
(lista e anëtarëve)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Importo faqe nga wiki tjera (import)
 • Importo faqet nga një ngarkim skede (importupload)
Administratorët e ndërfaqes
(interface-admin)
(lista e anëtarëve)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Ndrysho parapamjen e përdoruesit (editinterface)
 • Redakto skedat CSS të përdoruesve tjerë (editusercss)
 • Redakto skedat JS të përdoruesve tjerë (edituserjs)
 • Redakto skedat JSON të përdoruesve tjerë (edituserjson)
Përjashtimet për bllokimin e IP-ve
(ipblock-exempt)
(lista e anëtarëve)
 • Anashkalo bllokimet e IP-ve, auto-bllokimet dhe linjën e bllokimeve (ipblock-exempt)
 • Anashkaloni bllokimet e nyjeve dalëse tor. (torunblocked)
 • Bypass IP blocks issued by the StopForumSpam extension (sfsblock-bypass)
Users blocked from the IP Information tool
(no-ipinfo)
(lista e anëtarëve)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
Push subscription managers
(push-subscription-manager)
(lista e anëtarëve)
 • Manage all push subscriptions (manage-all-push-subscriptions)
Përgjegjës
(steward)
(lista e anëtarëve)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • Gris faqet me histori të gjata (bigdelete)
 • Mos u prek nga kufizimet e vlerësimit (noratelimit)
 • Redakto të gjitha të drejtat e përdoruesit (userrights)
Shtypësit
(suppress)
(lista e anëtarëve)
 • Blloko përdorues, duke fshehur nga publiku (hideuser)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Fshij dhe mos i fshij shënimet në regjistrat e veçantë (deletelogentry)
 • Grisi dhe riktheji revizionet specifike të faqeve (deleterevision)
 • Hide hyra në log abuzimin (abusefilter-hide-log)
 • Shiko hyrjet private (suppressionlog)
 • Shiko log detajuar abuzimet (abusefilter-hidden-log)
 • Shiko versionet e fshehura nga të gjithë përdoruesit (viewsuppressed)
 • Shiko, fshih dhe çfshih versionit specifike të faqeve nga cilido përdorues (suppressrevision)
Administrues
(sysop)
(lista e anëtarëve)
 • A e vet redaktimet e shënuar automatikisht patrulluar (autopatrol)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Anashkalo bllokimet e IP-ve, auto-bllokimet dhe linjën e bllokimeve (ipblock-exempt)
 • Bashko historinë e faqeve (mergehistory)
 • Blloko përdoruesin që të mos dërgojë postë elektronike (blockemail)
 • Blloko përdoruesit tjerë nga editimi (block)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • Fshij etiketat nga databaza (deletechangetags)
 • Fshij dhe mos i fshij shënimet në regjistrat e veçantë (deletelogentry)
 • Gris faqet (delete)
 • Grisi dhe riktheji revizionet specifike të faqeve (deleterevision)
 • Hap llogari të re (createaccount)
 • Importo faqe nga wiki tjera (import)
 • Krijoni dhe ç'(aktivizoni) etiketa (managechangetags)
 • Krijoni ose ndryshoni filtra abuzimesh (abusefilter-modify)
 • Kryen veprime CAPTCHA-triggering pa pasur nevojë të shkojë nëpërmjet CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Kërko faqe të grisura (browsearchive)
 • Lëviz burimin e faqes së përdoruesit (move-rootuserpages)
 • Lëviz faqet (move)
 • Lëviz faqet kategori (move-categorypages)
 • Lëviz faqet me nënfaqet e tyre (move-subpages)
 • Lëviz skedarët (movefile)
 • Mass delete pages (nuke)
 • Mos krijo zhvendosje nga emri i vjetër kur lëvizë një faqe (suppressredirect)
 • Mos pranoni skeda në media magazinën e përbashkët në nivel lokal (reupload-shared)
 • Mos u prek nga kufizimet e vlerësimit (noratelimit)
 • Ndrysho nivelin mbrojtës dhe redakto faqet e mbrojtura (protect)
 • Ndrysho parapamjen e përdoruesit (editinterface)
 • Ngarko skedarë (upload)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Redakto faqet e mbrojtura si "Lejo vetëm administatorët" (editprotected)
 • Redakto faqet e mbrojtura, si "Lejo vetëm përdoruesit e vet-konfirmuar" (editsemiprotected)
 • Redakto modelin e përmbajtjes së një faqeje (editcontentmodel)
 • Redakto skedat JSON të përdoruesve tjerë (edituserjson)
 • Refuzoni kontrollet për emra të rremë (override-antispoof)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Rikthe faqen (undelete)
 • Rikthen shpejt redaktimet e pedaktuesit të fundit (rollback)
 • Ringarko skedën ekzistuese (reupload)
 • Ringarko skedën ekzistuese të ngarkuar vetë (reupload-own)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
 • Shiko listën e faqeve të pa vëzhguara (unwatchedpages)
 • Shiko log detajuar abuzimet (abusefilter-log-detail)
 • Shiko shënimet e grisura të historikut, pa tekstet e tyre të shoqëruara (deletedhistory)
 • Shiko tekstin dhe ndryshimet e grisura ndërmjet versioneve të grisura (deletedtext)
 • Shëno redaktimin e tjerëve si të patrulluar (patrol)
 • Shëno rikthimet si redaktime robotësh (markbotedits)
 • Të mos afektohesh nga limitimet e bazuara në IP (autoconfirmed)
 • Vendosni kufijtë më të lartë në pyetjet API (apihighlimits)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • abuzim filtra Modifiko me veprimet e kufizuar (abusefilter-modify-restricted)
 • abuzim filtra Shiko shënuar si private (abusefilter-view-private)
 • Çaktivizoni bllokimet globale në nivel lokal (globalblock-whitelist)
 • Mund të vendosë grup: Përjashtimet për bllokimin e IP-ve
 • Mund të lëvizet grupi: Përjashtimet për bllokimin e IP-ve
Importuesit ndër-wiki
(transwiki)
(lista e anëtarëve)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Importo faqe nga wiki tjera (import)
Përdorues
(user)
(lista e anëtarëve)
 • Aplikoni tags së bashku me ndryshimet (applychangetags)
 • Dërgo e-mail tek përdoruesit e tjerë (sendemail)
 • Hap faqe (që nuk janë faqe diskutimi) (createpage)
 • Hap faqe diskutimi (createtalk)
 • Lexo faqet (read)
 • Lëviz burimin e faqes së përdoruesit (move-rootuserpages)
 • Lëviz faqet kategori (move-categorypages)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • Përdorim i API-t për shkrimie (writeapi)
 • Redakto CSS - skedat e tua të përdoruesit (editmyusercss)
 • Redakto JSON - skedat e tua të përdoruesit (editmyuserjson)
 • Redakto JavaScript - skedat e tua të përdoruesit (editmyuserjs)
 • Redakto faqet (edit)
 • Shtoni dhe të largoni në mënyrë arbitrare tags në rishikimet individuale dhe regjistrimet e historikut (changetags)
 • Shëno redaktimet si të vogla (minoredit)
 • Të spastrojë fshehtinën e një faqeje (purge)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)

Kufizimet e hapësirës

HapësiraTë drejtat që lejojnë përdoruesin të redaktoj
MediaWiki
 • Ndrysho parapamjen e përdoruesit (editinterface)
Gadget
 • Edit gadget JavaScript and CSS pages (gadgets-edit)
Gadget definition
 • Edit gadget definitions (gadgets-definition-edit)