zvargur

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

ZVARGUR mb.

  • 1. Që vijon më shumë se zakonisht, që zgjatet e zvarritet. Zë (vajtim) i zvargur. Këngë e zvargur. Punë të zvargura. Hapa të zvargur.
  • 2. Që shtrihet në një gjatësi të madhe, që zgjatet; që varet. Re të zvargura. Mjegull e zvargur. Me rroba të zvargura.

ZVARGUR ndajf.

  • Zvarrë (për një punë). I la punët zvargur.