zgjedhoj

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

ZGJEDHOJ kal.

  • 1. Mbreh në zgjedhë, e vë në zgjedhë. I zgjedhoi qetë.
  • 2. gjuh. Ndryshoj trajtat e një foljeje sipas vetave, numrave, kohëve e mënyrave. Zgjedhoi foljen «kam».