zgjedhim

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

ZGJEDHIM m.

  • 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve ZGJEDHOJ, ZGJEDHOHEM. Zgjedhimi i qeve. Zgjedhimi i foljes. gjuh.
  • 2. gjuh. Tërësia e trajtave që merr folja gjatë ndryshimeve të saj sipas vetave, numrave, kohëve e mënyrave; grupi i foljeve që marrin të njëjtat trajta gjatë këtyre ndryshimeve. Zgjedhim i rregullt (i parregullt). Trajtat e zgjedhimit. Foljet e zgjedhimit të parë (të dytë...). Folja «punoj» hyn në zgjedhimin e parë.