Jump to content

yrnek

Nga Wiktionary

YRNEK m. bised.

  • Gjedhe, model, mostër; shembull për dikë a diçka. Yrnek i rrallë. Yrneku i rrobave. E preu sipas një yrneku. E mori yrnek. Sa për yrnek.
  • Një yrnek janë mospërf. keq. janë njësoj, nuk kanë ndryshim njëri nga tjetri.