xhaul

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

XHAUL m. sh fiz.

  • Njësi për matjen e punës, të energjisë ose të sasisë së nxehtësisë, që është e barabartë me punën e bërë për të zhvendosur një metër një trup, kur mbi të ushtrohet një forcë prej një njutoni, në drejtim të lëvizjes (shkurt. J).