vrah

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

VRAH m.

  • Tërësia e duajve që shtrohen njëherësh në lëmë për t'u shirë me kuaj; gruri, elbi etj. që mbetet në lëmë, së bashku me bykun, pasi hiqet kashta; lëmë gruri, elbi etj. Një vrah grurë. Shtroj (hap, shij, kthej, trazoj) vrahun. Hedh vrahun.