vogëloj

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

VOGËLOJ kal.

  • 1. E bëj diçka më të vogël në vëllim, në përmasa, në sasi etj.; zvogëloj. E vogëloi xhaketën. Vogëloi moshën.
  • 2. E quaj sikur s'ka ndonjë vlerë të madhe ose e quaj më pak të rëndësishëm nga ç'është, e quaj pa rëndësi; zvogëloj. Vogëloi gabimin (fajin). E vogëlon dëmin. Vogëlon rolin e dikujt a të diçkaje.