vlug

Nga Wiktionary

VLUG m.

  • 1. Vlagë. Vlugu i ugarit.
  • 2. fig. Vala e një pune a e një veprimtarie; kulmi i një zhvillimi. Në vlugun e punës (e betejës, e veprimtarisë). Është në vlugun e vet...