vjetar

Nga Wiktionary

VJETAR m.

  • Libër që botohet një herë në vit, ku jepen të dhëna e ngjarje të një viti; botim i përvitshëm. Vjetar statistikor. Të dhënat e vjetarit. Botohen disa vjetarë.