vjedhje

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

VJEDHJE f.

  • 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve VJEDH, VIDHEM.
  • 2. Përvetësim në mënyrë të fshehtë i diçkaje që është pronë shoqërore a pasuri e tjetërkujt; mënyra se si bëhet ky përvetësim. Vjedhje të vogla. Bënte vjedhje. Merrej me vjedhje. Vjedhja dënohet.
  • 3. bised. Çdo rast kur ndodh një përvetësim, i tillë i fshehtë i diçkaje.