vijim

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

VIJIM m.

  • 1. Veprimi dhe gjendja sipas kuptimeve të foljeve VIJOJ, VIJOHET. Vijimi i shkollës. Vijimi i studimeve. Vijimi i luftës. Në vijim duke vijuar, në vazhdim.
  • 2. Diçka që vijon a që vjen pas pa ndërprerje, diçka që ndjek një pjesë tjetër dhe bashkë me këtë përbën një të tërë; vazhdim. Presim vijimin e romanit.