veterinari

Nga Wiktionary

VETERINARI mb.

  • Që lidhet me veterinarinë, që ka të bëjë me veterinarinë, i veterinarisë; që merret me veterinari. Mjek veterinar. Shërbimi veterinar. Laborator veterinar. Kontroll veterinar. Mjekësia veterinare. Instituti i Kërkimeve Veterinare.

VETERINARI f.

  • Tërësia e shkencave për sëmundjet e kafshëve shtëpiake dhe për mjekimin e tyre; parandalimi dhe mjekimi i sëmundjeve të kafshëve shtëpiake. Veterinaria shqiptare. Punonjësit e veterinarisë.