vetërrjedhje

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

VETËRRJEDHJE f. spec

  • Rrjedhja vetë e ujit a e një lëngu tjetër, pa ndonjë shtytës të jashtëm. Ujësjellës me vetërrjedhje. Shkarkohet me vetërrjedhje.