vetëpërtëritje

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

VETËPËRTËRITJE libr.

  • Përtëritje në natyrë dhe në shoqëri, që e ka burimin ose shkakun në luftën e të kundërtave dhe bëhet sipas ligjeve të brendshme të zhvillimit të sendeve; përtëritje e brendshme që bëhet pa shtytës të jashtëm. Vetëpërtëritje e vazhdueshme.