vetëkuptimshëm

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

VETËKUPTIMSHËM mb.

  • Që ka kuptim leksikor të mëvetësishëm dhe funksion si gjymtyrë e fjalisë; i mëvetësishëm. Fjalë e vetëkuptimshme.