vetëkontroll

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

VETËKONTROLL m.

  • Aftësia për të kontrollua sjelljet, qëndrimet e veprimet e veta me qëllim që të zbulohen të metat e gabimet e të ndreqen ato; aftësia për të kontrolluar ndjenjat e dëshirat e veta a për të përmbajtur vetveten; kontrolli i vetvetes, tërësia e veprimeve që bëhen për të kontrolluar veten. Mungesa e vetëkontrollit. Humbi vetëkontrollin. Vendos (forcoj) vetëkontrollin.