vetëgjyqësi

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

VETËGJYQËSI drejt.

  • Ushtrimi i një të drejte prej personit që i përket ose që kujton se i përket dhe që nuk njihet nga tjetri në kundërshtim me ligjin dhe pa iu drejtuar organit shtetëror të caktuar.