vetëdijshëm

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

VETËDIJSHËM mb.

  • 1. Që është i aftë të gjykojë, t'i kuptojë veprimet e veta e të përgjigjet për to, që ka vetëdije. Qenie e vetëdijshme.
  • 2. Që vepron me vetëdije; që bëhet me vetëdije të plotë; i ndërgjegjshëm. Njeri i vetëdijshëm. Disiplinë e vetëdijshme. Veprime të vetëdijshme. Në mënyrë të vetëdijshme. Është i vetëdijshëm. U bë i vetëdijshëm për detyrat që ka.