vertikal

Nga Wiktionary

VERTIKAL mb.

  • 1. Pingul; i pingultë; kund. horizontal. Drejtim vertikal. Pus vertikal. Torno vertikale. tek. Përzierës vertikal. tek. Ngarkesë vertikale. spec. Përcjellës vertikal. elektr.
  • 2. gjeom. I pingultë; kulmor; kund. horizontal. Vijë vertikale. Drejtëz vertikale. Brinjët vertikale të katërkëndëshit.