vaz

Nga Wiktionary

VAZ m. sh

  • Predikim që bën hoxha në xhami në prani të besimtarëve (në vendet ku vepron feja myslimane). Mbante (jepte) vaz. Dëgjonin vazin.