varësi

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

VARËSI f.

  • 1. Të qenët i varur nga dikush a nga diçka. Varësia feudale. Varësi ekonomike (politike). Është në varësinë e dikujt.
  • 2. Të qenët i kushtëzuar nga rrethana a nga shkaqe të caktuara, vartësi. Varësia e shtypjes nga temperatura.
  • Në varësi nga ... libr. në lidhje me..., në përshtatje me..., si rrjedhim i....