vajzëror

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

VAJZËROR mb. poet.

  • Që ka të bëjë me vajzat a me vajzërinë, që u përket vajzave a vajzërisë, i vajzave a i vajzërisë; që është karakteristik për vajzat, si prej vajze. Fytyrë vajzërore. Trup (shtat) vajzëror. Ëmbëlsi vajzërore. Ëndërr vajzërore. Gëzim vajzëror. Dashuri vajzërore. Zemër vajzërore. Ndjenja vajzërore.