uniform

Nga Wiktionary

UNIFORM mb. libr.

  • 1. shih NJËTRAJTSH/ËM (i), ~ME (e). Lëvizje uniforme. Dridhje uniforme. Prerje uniforme. Shpërndarje uniforme. Tharje (ngrohje) uniforme.
  • 2. Që bëhet a është njësoj sipas një gjedheje, i njëjtë. Veshje uniforme. Në mënyrë uniforme.