ultra

Nga Wiktionary

ULTRA- fjalëform.

  • 1. Pjesë e parë e disa fjalëve të përbëra, me kuptimin «tepër, tej masës; më i tejshmi, më i skajshmi»; p.sh. ultraacid, ultracentralizëm, ultrahelmues, ultraimperialist, ultrakolonialist, ultraliberal, ultramikroskop, ultramodern, ultrareaksionar etj.
  • 2. Përdoret veçan para disa mbiemrave, me kuptimin «tepër, tej masës, jashtëzakonisht; më i tejshmi, më i skajshmi»; p.sh. ultra të shkurtra, ultra të majtë, ultra të djathtë etj.