tuaja

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

TUAJA pron.

  • 1. Sh. i JUAJ (kur prona shënohet nga një emër i gjinisë femërore). Gratë tuaja. Këngët tuaja. Mendimet tuaja. Shoqet tuaja.
  • 2. si em. ~T f. Ato me të cilat ju keni lidhje gjaku, farefisnie ose lidhje të ngushta miqësie; shoqe a mike, të cilat i doni dhe të cilave u besoni shumë. Erdhën edhe tuajat.
  • 3. përd. em. sipas kuptimit 1 të përemrit pronor.