tu

Nga Wiktionary

TU pron.

  • 1. Sh. i YT. Djemtë e tu. Nxënësit e tu. Njerëzit e tu. Përkrahësit e tu. Librat e tu.
  • 2. si em. ~ TË (të) m. Njerëzit e afërm, me të cilët ke lidhje gjaku, farefisnie ose lidhje të ngushta miqësie; njerëzit të cilët i do dhe të cilëve u beson shumë. Erdhën (fituan) të tutë. Janë të tutë.
  • 3. Përd. em. sipas kuptimit 1 të përemrit pronor.