trini

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

TRINI f.

  • 1. fet. Sipas dogmave fetare: fuqia e mbinatyrshme që gjoja përfaqësohet nga tri qenie hyjnore (Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë), të shkrira në një të vetme në mënyrë të përjetshme; festë fetare kushtuar kësaj fuqie (në vendet ku vepron feja e krishterë). Trinia e shenjtë.
  • 2. Grup prej tri parimesh ose prej tri objektesh të lidhura ngushtë ndërmjet tyre.