trigonometrik

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

TRIGONOMETRIK mb.

  • Që ka të bëjë me trigonometrinë, që i përket trigonometrisë. Ekuacion trigonometrik. Funksion trigonometrik secili nga funksionet e këndit të ngushtë në një trekëndësh kënddrejtë; raporti i njërit katet me katetin tjetërore me hipotenuzën. Llogaritje trigonometrike. Rreth trigonometrik. Shkallë trigonometrike.