tridhjetëvjeçar

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

TRIDHJETËVJEÇAR mb.

  • 1. Që ka mbushur tridhjetë vjet, me moshë tridhjetë vjeç. Grua tridhjetëvjeçare.
  • 2. Që përfshin një kohë prej tridhjetë vjetësh, që zgjatë tridhjetë vjet. Periudhë tridhjetëvjeçare.
  • 3. Përd. em. sipas kuptimit 1 të mbiemrit.