tridhjetë

Nga Wiktionary

TRIDHJETË num. them.

  • 1. Numri që shënon një sasi të barabartë me tri dhjeta ose njëzetë edhe dhjetë. Tridhjetë veta. Tridhjetë ditë. Tridhjetë vjeç.
  • 2. përd. num. rresht. I tridhjetë. Dhoma tridhjetë. Në kilometrin tridhjetë. Vitet tridhjetë dhjetëvjetëshi i katërt i një shekulli.
  • U shit për tridhjetë aspra shih tek ASP/ËR, ~ RA.

TRIDHJETË num. rresht.

  • 1. Që i përgjigjet numrit tridhjetë në një varg të pandërprerë njerëzish a sendesh, në një radhë a renditje, në një klasifikim etj. Ditën e tridhjetë. Minuta e tridhjetë.
  • 2. përd. em. f. Një nga të tridhjetë pjesët e barabarta, në të cilat ndahet një e tërë. Një e tridhjeta. Pesë të tridhjetat.
  • 3. Përd. em. sipas kuptimit 1 të numërorit rreshtor.
  • 4. si em. TRIDHJETAT (të) f. vet. Periudhë prej tridhjetë vjetësh si moshë. I mbushi të tridhjetat.