tremujor

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

TREMUJOR m.

  • Periudhë kohe prei tre muajsh; një e katërta e vitit. Tremujori i parë (i dytë...) i vitit. Fillimi (fundi) i tremujorit. Përfundimet e tremujorit. Brenda tremujorit. Mbyllën tremujorin.

TREMUJOR mb.

  • Që përfshin një periudhë kohe prej tre muajsh, që zgjat tre muaj; që ka mbushur tre muaj, tremuajsh. Analizë tremujore. Kurs tremujor. Plan tremujor.