Jump to content

trak

Nga Wiktionary

TRAK m. hist.

  • Pjesëtar i popullsisë së vjetër të Trakisë, banor i Trakisë.

TRAK mb. hist.

  • Që lidhet me Trakinë ose me trakët, që është karakteristik për Trakinë ose për trakët, i Trakisë ose i trakëve; që është krijuar nga trakët. Shteti trak. Fis trak. Gjuha trake. Veshje trake. Varre trake. Kultura trake. Grua trake. Mbishkrime trake.