trajektore

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

TRAJEKTORE f.

  • 1. fiz. Vija që përshkon një pikë lëndore kur lëvizë në hapësirë. Trajektore e lakuar (e përkulur). Trajektore drejtvizore.
  • 2. Rruga që përshkon gjylja, predha, plumbi a një send tjetër i hedhur, nga çasti i shkëputjes deri te pika e ndalimit. Trajektorja e gurit. Trajektorja e plumbit (e predhës, e gjyles). Trajektorja e raketës kozmike. Matja e trajektores.