trafik

Nga Wiktionary

TRAFIK m.

  • Lëvizja e njerëzve a e mjeteve të ndryshme në rrugë tokësore, detare e ajrore, qarkullim; rrjeti i qarkullimit. Trafiku rrugor (detar, ajror). Trafiku hekurudhor. U pre (u ndërpre) trafiku.