total

Nga Wiktionary

TOTAL mb. libr.

  • 1. I përgjithshëm, tërësor, i plotë; që merret në tërësinë e tij. Shumë totale. Numër total. Mobilizim total. Prodhim total. Luftë totale. Shkatërrim total.
  • 2. si em. ~, ~ I m. Tërësia e diçkaje; shuma e përgjithshme. Totali i prodhimit. Totali i shpenzimeve. Detyra në total. Nxjerr totalin. Si total është. E realizoi planin në total.