to

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

TO vetor.

  • Kallëz. e përem. vetor ATO (pas parafjalëve). Me (pa) to. Për to. Në (nëpër) to.