tipizoj

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

TIPIZOJ kal.

  • 1. tek. E bëj një punë sipas një tipi të caktuar.
  • 2. let.. art. Zgjedh atë që është tipike për një grup të caktuar njerëzish ose për një varg dukurish të jetës dhe e mishëroj atë të përgjithësuar në mënyrë krijuese në figurat artistike duke theksuar ato anë që zbulojnë më mirë thelbin e tyre dhe që shprehin më qartë qëndrimin e shkrimtarit. Tipizon komunistët e ditëve tona. Ka tipizuar luftën e së resë kundër së vjetrës.