theksim

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

THEKSIM m.

  • 1. Veprim sipas kuptimeve të foljeve THEKSOJ, THEKSOHET. Theksim i zanores (i fjalës). Theksimi i disa tipareve. Shenja e theksimit.
  • 2. Mënyrë shqiptimi e tingujve, fjalëve ose fjalive në të folur, mënyrë të foluri; ndryshim i zërit (ngritje, ulje, forcim, dobësim etj.), që shpreh ndjenja të caktuara të folësit; theks. Theksim hundor. Me theksim të veçantë.