thërrmueshëm

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

THËRRMUESHËM mb.

  • Që mund të thërrmohet. Shkëmbinj të thërrmueshëm. Lëndë e thërrmueshme. Është i thërrmueshëm.