territorial

Nga Wiktionary

TERRITORIAL mb.

  • 1. Që i përket një territori të caktuar, që lidhet a që ka të bëjë me një territor të caktuar; tokësor. Hapësirë territoriale. Kufijtë territorialë. Çështje territoriale.
  • 2. Që krijohet a që vepron në një territor të caktuar. Çeta (batalione, formacione) territoriale.
  • Ujërat territoriale brez ujërash të detit a të liqenit gjatë brigjeve të një shteti, që përfshihet brenda kufijve të tij.